Öğütler Kitabı-İmam GazaliÖğütler Kitabı-İmam Gazali

Öğüt vermek zekat vermek gibidir, nisabı da öğüt veren kişinin önce kendisinin bunu uygulamasıdır.
Nisaba sahip olmayan birisi nasıl zekat verebilir?!
Karanlıkta olan birisi başkasını nasıl aydınlatsın?!
Yüce Allah, Meryem oğlu İsa'ya şu şekilde vahiy göndermiştir:

"Öğüdü önce kendine ver, şayet sen öğüdü kabul ediyorsan başkalarına öğüt ver. Aksi taktirde benden utan!"
(Tanıtım Bülteninden)