Eğitimin Planlanması ve Geliştirilmesi-Nesnelerin İnternetiEğitimin Planlanması ve Geliştirilmesi-Nesnelerin İnterneti

nesnelerin-interneti.jpg

Mobil cihazların yaygınlaşması eğitim kurumlarının, öğrenenlerin davranış ve etkinliklerini yorumlayabilmeleri için verileri toplayabilmelerini de sağlayacaktır. Doğru bir şekilde kullanıldığında, bu veriler bireysel farklılıklar ve öğrenme tarzlarını hedefleyen kişiselleştirilmiş öğrenmede olumlu sonuç verecektir. Nesnelerin İnterneti'nin öğrenmede teknoloji entegrasyonunu sağlamak için bir potansiyeli olduğu söylenebilir. Eğitim planlayıcılarının ve eğitim kurumlarının artık mobil cihazları yasaklamak yerine onları birer öğrenme aracı olarak görmeleri, öğrenmeyi hızlandırmak ve kalıcı hale getirmek için daha verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.


Küresel eğitimdeki en önemli gelişmelerden biri de MOOC (Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar)dır. MOOC kursları web sayesinde büyük ölçekli etkileşimli katılımı ve açık erişimi amaçlamaktadır. Dünyanın en önde gelen üniversiteleri en iyi hocalarının bu kurslarda ücretsiz ders vermelerini sağlayarak diğer bölgelerdeki yüksek kalitedeki eğitime erişemeyenlere de bu imkân sağlanıyor.  Örneğin, Khan Academy'nin açık erişimli eğitim olanağını başlatması "Flipped Classroom" tartışmalarını ve çalışmalarını ortaya çıkardı. Bu gibi çalışmalar küresel eğitim adına olumlu gelişmelerdir. Coursera, Udacity ve EdX gibi kurslar da milyonlarca öğrenciye bu fırsatı sunmaktadır. EdX'in eski başkanı Anant Agarwal, ilk sanal kursa kaydolan öğrenci sayısının, MIT'nin 150 yıllık geçmişinde verdiği mezun sayısından fazla olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor: "Son 200 yılda eğitim alanında imza atılan en büyük inovasyon budur. Eğitimi yeni baştan icat edecek bir gelişme. Üniversitelerde büyük bir dönüşüm başlatacak ve eğitimi küresel ölçekte demokratikleştirecek".

MOOC kursları ders kayıtlarını kursların çevrimiçi forumlarına katılımları, ölçme-değerlendirmenin sertifikalandırılması gibi geniş bilgi verilerini de üretecektir. Bu veriler kurumlara öğrencilerin lokasyonlarını, kursu alıp almama nedenlerini vb. öğrenmelerini sağlayacak. Bu da kurumların kurs geliştirme ve pazarlamasına katkı sağlayacaktır. Kurumların, IP adresleri sayesinde, öğrencilerin hangi kurs materyalinde veya forumlarda ne kadar zaman geçirdiğini, demografik bilgilerini ve bu kurs modelinin çekici kılan özellikleri öğrenmelerini de sağlayacaktır. Bu verileri kullanarak, öğrenmede daha fazla bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımı kullanılarak eğitime katkı sağlanacaktır; okulu terketme ve devamsızlık engellenecek ve eğitimcilerin müfredatı öğrencilerin ihtiyaç ve tercihlerine göre düzenlemelerini sağlayacaktır. Derslerin video ile kayıt altına alınması ve öğrencilerden alınan geribildirim verileri, eğitimcilerin de zayıf ve kuvvetli yönlerini fark etmelerini ve kişisel gelişmelerini planlamalarına katkı sağlayacaktır. Öğrenme Nesnelerinin İnterneti kapsamında çeşitli alt başlıkların incelenmesi ve verimli bir şekilde uygulanması düşünülebilir:

    Artırılmış Gerçeklik destekli eğitsel uygulamalar,
    Sınıflarda 3B yazıcılarla ve robotik donanımla dijital üretim (Maker Hareketi)
    Giyilebilir teknolojilerle oyun-temelli öğrenme
    Nİ ve Sınıf ve öğrenme ortamlarının tasarımı
    Eğitimde bulut bilişim teknolojisi
    Nİ ve Ölçme-değerlendirme uygulamaları
    Eğitsel veri madenciliği
    Holografik arayüzler
    Telepresence (Telebulunma)
    QR Kod ve RFID etiketleriyle saha çalışmaları ve sorgulamaya dayalı öğrenme
    Konum ve bağlam-bilinçli u-öğrenme etkinlikleri
    Giyilebilir teknolojiler yardımıyla dokunsal ve kinestetik öğrenme
    Sanal Asistanlar ile bireysel öğrenme
    Eşzamanlı harmanlanmış öğrenme etkinlikleri

Ölçme-Değerlendirme

Hayatımız çok önemsediğimiz sınavlarla çevrili. Bu sınavlarda güvenlik önlemlerinin yetersizliği yüzünden ölçme-değerlendirmede tam güvenilir sonuçlara ulaşılamayabiliniyor. Son yıllarda kopya skandalları gibi sınavların geçerliliğini gölgeleyen nedenlerden dolayı kamera kaydı gibi bazı önlemler alınmakta. Yüz tanıma gibi biyometrik sistemlerin entegre olduğu aygıt-düzeyi güvenlik sistemi, sınav geçerliliğine destek verebilir.

Okul Sağlığı ve Güvenliği

Nesnelerin İnterneti, öğrencilerin daha sağlıklı bireyler haline gelmelerini sağlamak için kendi verilerini takip edip analiz etmelerine imkân sağlar. Günümüz gençliğini en çok tehdit eden sağlık sorunlarının başında yetersiz beslenme ve obezite gelmektedir. İngiltere'de yapılan farklı araştırmalara göre ilköğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin üçte birinin obez ya da aşırı kilolu olduğunu; 6500 7. Sınıf öğrencisine verilen akselerometre (hız ölçer)den alınan verilere göre öğrencilerin yarısının günde 6.4 saat hareketsiz kaldıklarını göstermektedir. Bu verilerin iyi analiz edilip bakanlıklar tarafından bu konuda çözümler bulunmalıdır. Öğrencilerin sağlık durumlarında olduğu gibi güvenlik noktasında da Nesnelerin İnterneti devreye girebilir. Bu açıdan sensörlerin önemli görevleri bulunmaktadır. Birçok eğitim kurumunda, öğrenme ortamının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için tehlike arz etmemesi amacıyla güvenlik kameraları ve hareket sensörleri okulların belirli yerlerine yerleştirilmiştir.

Sonuç olarak, katalizör görevi gören teknoloji ile, eğitim bilgi transferinin yapıldığı bir modelden öğrenenlerin daha aktif, üretici, özdenetimli ve işbirlikçi olduğu bir modele doğru yönelmiş durumda. Eğitimde ve sağlık, güvenlik gibi eğitimle ilgili konularda Giyilebilir Teknolojiler ve Nesnelerin İnterneti kavramlarının öğrenme ortamlarına entegrasyonunu artık daha sık duyacağız…

 

alıntı