Mucizeyi Ezberlemek mi Yoksa Mucizeyi Düşünmek mi?


Bu bilgiler, yüzyıllardır Müslümanlar tarafından biliniyor. Nesilden nesile anlatılarak, dilden dile dolanarak anlatılan, yazılan bu bilgiler, Peygamber efendimizin hayatını anlatan tüm kitaplarda vardır. Bu bilgiye sahip olmak (bilmek) ve bu bilgi üzerine kafa yormak (düşünmek) arasında nasıl büyük bir fark olduğunu, ben aşağıda sizinle paylaşacağım yazıyı okuyunca daha iyi anladım.

Mucizeyi Ezberlemek mi Yoksa Mucizeyi Düşünmek mi?

Hem ailemizden hem hocalarımızdan defalarca islam tarihini dinledik, okuduk. Peygamber efendimizin dünyaya gelişiyle birlikte, dünyada meydana gelen mucizeleri bilmeyen yoktur.

Doğduğu gecede Mekke'yi bütünüyle misk ve amber kokusu kaplamıştı.

Doğduğu gece kisrânın sarayı yıkıldı.

Mecusilerin (ateşe tapanların) bin yıldır yanan ateşi söndü.

Lat ve uzza dâhil bütün putlar kırıldı

Avustralyalı amatör bir arkeolog olan William Knox d'Acry, arkeoloji ve tarih çalışmıştır. William, 1890'lı yıllarda, Islam tarihini de merak etmiş ve okumuş. Islam tarihini okurken, "Müslümanların Peygamberi dünyaya geldiği zaman meydana gelen mucizeler" bölümünü okurken zihninde aniden bir ışık yanmış. "Mecusilerin bin yıldır sönmeyen ateşi sönmüştür" bilgisine takılı kalmış. Ve bu bilgi üzerinde düşünmeye başlamış.

"Mecusilerin (ateşe tapanlar) sönmeyen ateşinin kaynağı neydi? Bu kaynak odun - kömür olamaz. Hem çok masraflı hem de büyülü (çekici) bir tarafı olmaz, odun - kömürle yanan ateşin. Insanlar odun toplayıp ateşe taşımasa ateş söner. Insan takviyesi ile yanan, odun taşınmayınca sönen bir ateşi kimse kutsal kabul etmez."

William, ateşin niçin sönmeyeceği konusunda düşünürken zihninde büyük bir ışık yanıyor. Zihninde yanan bu ışığın peşinden Iran'a, Mecusiler yüzyıllar boyunca yaşadığı bölgeye incelemeler yapmak üzere gider. Arkeoloji çalışmalarına orda devam eder. Iran yönetimine, Iran medeniyetinin köklerini ve tarihini araştırdığını söyler. Ancak zamanının büyük bir kısmını, Mecusilerin tarihte yaşamış olduğu bölgeye ayırır. Onu en çok Mecusilerin tapınakları ilgilendirir.

Iranlılar, kendi medeniyetlerini bu kadar araştıran ve Iran aşığı (!) olan bu arkeolog William'ı çok severler. Hatta, dönemin Iran Şahı Rıza Han Pehlevi, kendisinden Iran'ın kalkınması ve bir demiryolu ağı kurulması hususunda yardım ister. William bu konuda Batılı dostlarının desteğiyle Şah'a yardım eder.

1901 yılına gelindiğinde ise Şah'tan küçük bir iyilik ister. O da Iran topraklarında petrol arama ve çıkarma yetkisidir. Bu adama Iran Şahı, 60 yıllığına petrol arama ve çıkarma yetkisi verir. Bunun karşılığında da William Şah'a 20.000 dolar nakit para ve çıkacak petrollerin satışından yüzde 16 pay vermeyi kabul eder.

Bu yetkiyi alan William Mecusilerin yaşadığı bölge olan Basra körfezinin kuzeyinde sondaj çalışmaları yapmaya başlar. Her sondaj vurduğu yerden petrol fışkırmaya başlar.

William, çıkarttığı petrolle çok zengin olur ve farklı şirketlerle ortaklık kurarak petrol çıkartmaya devam eder. Sonradan şirketini ve petrol çıkartma yetkisini devrettiği Ingiliz şirketi British Petroleum'un temelleri atılır. Bugün hepimizin bildiği BP Benzin şirketi bu süreç sonunda kurulmuştur.

"Mecusilerin ateşi bin yıl boyunca sönmemişse, o ateş odun ve kömürle yakılmamışsa, o bölgede kesinlikle çok büyük petrol kaynakları vardır!" düşüncesiyle harekete geçen William, BP şirketinin temellerini atmış adeta.

 Aynı dönemde yaşayan yüz binlerce Müslüman, aynı bilgiye sahip olduklar halde, o bilgi üzerinde düşünmedikleriiçin, düşünen William'ın Petrolünü çok pahalıya almak zorunda kalmışlar.

Düşünmeyen insan, Peygamberinin mucizeleriyle sadece sevinir. Allah, okuyun, öğrenin, düşünün diyor. "Benim Peygamberim o kadar büyük ki, o doğduğu zaman Mecusilerin bin yıldır sönmeyen ateşi bile sönmüş!" bilgisini ezbere bilmek kimseye bir şey kazandırmaz.  

 

Yukarıda anlatılan olayı daha detaylı okumak için aşağıdaki kitaptan istifade edebilirsiniz: