İnternette İçerik, Zaman ve Günümüz Eğitim Sistemiİnternette İçerik, Zaman ve Günümüz Eğitim Sistemi

internettezamanveegitim

1950 yılında bütün dünyada çekilen fotoğraf sayısı günümüzde bir kişi tarafından çekilen fotoğraf sayısına neredeyse eşit. Böyle durumda o dönemin eğitim yapısının günümüzde devam etmesi ne kadar doğru bir yaklaşım olur.

Yukarıdaki tabloda 2013 yılında internetteteki fotoğraf ve video içerik miktarı ve toplam süreler verilmiştir. Ayrıca aşağıda 2017 yılında tahmin edilen artışlar gösterilmektedir. Günümüz öğrencisi zamanını fotoğraf ve video çekerek veya izleyerek geçirirken hâlâ klasik anlamda ders anlatan bir eğitimci ne kadar başarılı olabilir?