Kollarınız ve Bacaklarınız Olmasaydı? Ne Yapardınız?Kollarınız ve Bacaklarınız Olmasaydı? Ne Yapardınız?

Kolunuz ve bacağınız olmadan bir hayat yaşamanın, hayata farklı bakmanın diðer adý: Nick Vujicic 

"Bir ev toplantýsý sonrasýnda herkes birbirine veda ederken  arkadaþýmýn 2,5 yaþýnda ve benim boyumda olan kýzý, karþýma geçti. Bana sarýlmak istediðini düþündüm. 25 saniye boyunca bana baktý ve ellerimin olmadýðýný düþünerek kollarýný arkasýna götürdü bana boynuyla sarýldý."