Hafıza YöntemleriHafıza Yöntemleri p1. Akrostiş Metodu:br / Akrostiş metodu, hafızaya alınmak istenen cuuml;mlelerin ilk harfleri kullanarak anlamlı veya kafiyeli, hafızada daha kalıcı olan başka bir kelime veya cuuml;mle oluşturma işidir. Burada iki ana kelime karşımıza ccedil;ıkıyor; anlamlı ve kafiyeli. Bazı akrostişe edilmiş kelimeler anlamsız olabilir, ancak kafiyeli ve hafızada kalıcı bir ouml;zelliğe sahiptir. ouml;rneğin; quot;SSKquot; , quot;MEBquot; gibi. Bazı akrostişe edilmiş kelimeler ise anlamlı olabilmektedir. Ouml;rneğin quot;SENİquot; akrostişi gibi.br / br / Uygulama Ouml;rneği:br / Dil bilgisi dersinde sıfat fiiller konusu vardır. Başlıca sıfat filer şunlardır; an (en), ası (esi), maz (mez), ar (er), dık (dik), acak (ecek), mış (miş).br / Bunları şu şekilde hafızanıza kaydedebilirsiniz: quot;Anası mezar dikecekmiş.quot; Daha sonra ouml;ğretmen size sıfat fiilleri yazılıda sorunu şu şekilde hafızanızdan ccedil;ıkarıp kullanacaksınız; An - ası mez - ar dik - ecek - mişbr / 2. Bağlama Metodu:br / Bu metotla hafızaya alınmak istenen bilgilerin sunulan sırasına gouml;re hafızaya alınması bu metodun ana noktasını oluşturmaktadır. Bu metot uygulanırken iki basamak kullanılır:br / 1- Listelenen bilgilerin her maddesinin gouml;rsel şekli oluşturulur.br / 2- Her maddenin gouml;rsel şekliyle bir sonraki madde arasında bağlantı kurulur.br / Bouml;yle her bir madde birbiriyle gouml;rsel olarak bağlanacak ve zincir oluşturulacaktır. Bu metotla hafızaya alınmak istenen bilgiler gouml;rsel olarak ouml;ykuuml;leştirilir. Bouml;ylece sağ beyin aktif hale gelir ve bilgiler hafızaya kaydedilmiş olur. Gerektiğinde ise yine aynı sırayla zihne ccedil;ağrılarak kullanılır.br / br / Uygulama Ouml;rneği:br / Bu metodu kullanarak Marmara Bouml;lgesi39;nde yetişen tarım uuml;ruuml;nlerini sırayla hafızamıza alalım.br / Marmara Bouml;lgesi39;nde yetişen tarım uuml;ruuml;nleri; zeytin, pamuk, tuuml;tuuml;n, şeker pancarı. Bu metodu kullanarak şu şekilde hafızaya alabilirsiniz; quot;Evde akşam uyurken karşınıza aniden kocaman, ejderhaya benzeyen bir kedi ccedil;ıktı. Kedi size sert sert bakarak mar, mar (Marmara) diye sesler ccedil;ıkarıyor. Ondan o kadar korktunuz ki hemen evden dışarı ccedil;ıkarak tarım malzemelerinin bulunduğu dolabın iccedil;erisine girdin. Dolabın iccedil;erisi ccedil;ok karanlıktı. Bu nedenle yerde bulunan zeytinleri gouml;rmeyerek dengenizi kaybettiniz ve kafanızı dolabın iccedil;indeki pamuğa ccedil;arptınız. Kafanızdan musluktan boşalırcasına kan akmaya başladı. Kanın durdurmak iccedil;in kafanızı dolapta bulunan tuuml;tuuml;n ile sardınız. O sırada acıdan bayıldınız. Uyığınızda kendinizi şekerpancarı ekili olan tarlada.quot;br / Okuduğunuz bu paragrafı gouml;zlerinizi kapatarak zihninizde anlamlırın. Olayı yaşayın. Şimdi Marmara Bouml;lgesi39;nde yetişen tarım uuml;ruuml;nlerini bir kağıda yazın. Hepsi hafızanızda değil mi?br / br / 3. Yerleşim Metodu:br / En eski hatırlama hafızaya alma tekniği budur. M.Ouml;. 500 yılan kadar uzanan bir hikayesi vardır.br / Bu metotta iyi bilinen sabit yerler ile hatırlanmak istenen bilgiler birbirine bağlanır. Daha sonra bu sabit yerlerde dolaşılır. Bu metotta iki ouml;nemli ilke vardır; 1- Bilinen yerleşim yerleri doğal bir şekilde ve mantıklı bir sırada ezberlenir. Yani her sayı bir yerle isimlendirilir. 2- Hatırlanmak istenen bilgi yuuml;ruuml;yuuml;şe ccedil;ıkarılarak yerlerine yerleştirilir.br / br / Uygulama Ouml;rneği:br / 1. Aşama: Yuuml;ruuml;yuuml;ş yapağınız yerleşim yerlerini doğal, bildiğimiz tarzda ezberliyorsunuz. Bunun iccedil;in bir yerden bir yere giderken uğradığınız yerler olarak da duuml;zenlerseniz daha kolay ezberlersiniz. Evden okula giderken uğradığınız yerler.br / a) ev b) market c) parkbr / 2. Aşama: Hatırlanacak bilgiler belirlenir ve yuuml;ruuml;yuuml;ş yapacağınız yerler ile bağlantı kurulur.br / Hatırlanacak kelimeler (Edebiyat dersinde ouml;ğretilen ve paragraf sorularının temelini oluşturan maddeler):br / a) ouml;ykuuml;leme (hikaye etme), b) betimleme (tasvir etme) c) accedil;ıklamabr / 3. Aşama: Evden okula giderken uğradığınız yerlerin her birine hatırlamak istediğiniz bilgiyi yerleştireceksiniz. Bunu da hafıza teknikleri ilkeleri doğrultusunda yapacaksınız.br / A. Yuuml;ruuml;yuuml;ş yapılan yer quot;evquot;, hafızaya alınmak istenen bilgi ise quot;ouml;ykuuml;leme (hikaye etme)quot; arasında ilginccedil; ccedil;arpıcı bir ccedil;ağrışım (hayal) kurulacak.br / Evde sabah kahvaltısı yaparken babanızın size hayat hikayesini (ouml;ykuuml;leme) anlattığını duuml;şuuml;nebilirsiniz.br / B. yuuml;ruuml;yuuml;ş yapılan yer quot;marketquot;, hafızaya alınmak istenen bilgi ise quot;betimleme (tasvir etme)quot; arasında ilginccedil; ccedil;arpıcı bir ccedil;ağrışım (hayal) kurulacak.br / Marketin sahibi olan yaşlı bir amcanın size okuduğu sınıfı tasvir ettiğini hayal edebilirsiniz.br / C. yuuml;ruuml;yuuml;ş yapılan yer quot;parkquot;, hafızaya alınmak istenen bilgi ise quot;accedil;ıklamaquot; arasında ilginccedil; ccedil;arpıcı bir ccedil;ağrışım (hayal) kurulacak.br / Parkın yanından geccedil;erken kocaman bir ccedil;ocuğun yolunuzu kestiğini ve size buradan geccedil;memenizi souml;ylediğini. Bunun nedenini sorduğunuzda ise size accedil;ıklama yapmaya başladığınız hayal edebilirsiniz.br / br / 4. Asma Metodu (Rakam-Şekil Metodu):br / Asma metodu 17. yuuml;zyılın ortalarında Henry Herdson tarafından geliştirilmiştir. Yerleşim sisteminin devamı olarak ortaya ccedil;ıkmıştır. Bu metotla hafızaya alınmak istenen bilgiler somut olan nesnelere zihinsel olarak asılır. Bu metotta rakamlar benzediği bazı nesneler ile temsil edilir. Ouml;rneğin;br / 1 sayısı kaleme benzediği iccedil;in kalemle ouml;zdeşleştirilebilir.br / 2 sayısı kuğuya benzediği iccedil;in kuğuyla ouml;zdeşleştirilir.br / 3 sayısı martıya benzediği iccedil;in martıyla ouml;zdeşleştirilir.br / Sizde ouml;rnektekilerden farklı olarak size o sayıyı ccedil;ağrıştıracak benzeşmeler kurabilirsiniz. Oluşturduğunuz benzeşmeleri (ouml;zdeşleşmeleri) ise ezberlemeniz gerekir. Sayıların benzediği nesnelere gouml;re bir ouml;zdeşlik kuracağınız iccedil;in ezberlemesi de hiccedil; kuşkusuz daha kolay olacaktır.br / Bu metot az ve ouml;z bilgiyi hafızaya almak iccedil;in kullanılması gereken bir youml;ntemdir.br / br / 5. Fonetik Alfabe Metodu:br / Buraya kadar size douml;rt adet ccedil;eşitli hafıza tekniklerinden bahsettik. Bir de ouml;yle bir teknik var ki hepsinin en muhteşemi ve en kullanışlısı olarak gouml;ruuml;lmektedir. Bu metotla hafızaya bilgileri ccedil;ok kolay ve rahat bir şekilde alabileceksiniz. Bu youml;ntem hafıza uzmanları tarafından da en ccedil;ok kullanılan youml;ntemdir. Bu youml;nteme quot;fonetik alfabe metoduquot; denmektedir.br / Bu metodun temeli isminden de anlaşılabileceği gibi yeni bir alfabe oluşturmaya dayanır. Bu alfabeye de quot;fonetik hafıza alfabesiquot; ismi verilir.br / Fonetik hafıza metodu Wikelman39;ın 1948 yılında alfabedeki harflerle sayıları eşleştirmesi sonunda keşfettiği sayı-harf tez ine dayanmaktadır.br / Bu hafıza tekniğinin diğer hafıza tekniklerine gouml;re daha avantajlı olmasının nedeni sayıların hatırlanmasında daha kullanışlı olmasıdır.br / İsimlerin Hafızaya Alınması:br / İsimleri hafızaya alabilmek iccedil;in şu ilkeleri uygulamalısınız;br / 1- Buguuml;nden itibaren tanıştığınız herkesin ismini hatırlamak iccedil;in her şeyi yapacağınıza souml;z verin.br / 2- İlk tanıştığınızda kişinin ismini doğru duymaya ouml;zen gouml;sterin. Hatta tekrar etmelerini sağlayın. Muuml;mkuuml;nse ona anlamını sorun.br / 3- Onunla konuşurken ismiyle hitap edin ve suuml;rekli ismiyle hitap etmeye ccedil;alışın.br / 4- Tanıştığınız kişinin ismiyle daha ouml;nce tanıştığınız bir kişiyi veya nesneyi, materyali bağdaştırın.br / 5- Kendinize bir defter tutun. Tanıştığınız kişilerin isimlerini o deftere yazın. Hatta benzeşmelerini de yazın. Yeni yeni isimlere karşı tecruuml;be edinin.br / 6- İccedil;inizden onun ismini tekrar edin.br / 7- Tanıştığınız kişinin yuuml;zuuml;ne bakın ve onu. Ccedil;ok iyi tanıdığınız ve isme karşılık gelen biriyle ouml;zdeşleştirin.br / br / Yabancı dildeki bir kelime ve anlamı nasıl hafızaya alınır?br / Hafızanıza alacağınız yabancı dildeki kelimeyi belirliyorsunuz. Yabancı dildeki kelimenin okunuşuyla, anlamı arasında quot;guuml;ccedil;luuml; hafıza teknikleriquot;nin ilkelerini uygulayarak bir ccedil;ağrışım (bağlantı, hikaye) kuruyorsunuz. Nasıl mı? İngilizce39;de quot;yemekquot; kelimesinin karşılığı quot;eatquot; dır.br / Ve telaffuz edilirken quot;itquot; şeklinde telaffuz edilir. Şimdi bu kelimeyi ve anlamını hafızamıza alalım: quot;10 katlı evinizin balkonunda oturmuş yemek yerken sokaktan geccedil;en bir itin zıplayarak yemeğinizi kapıp kaccedil;tığını ve yediğini daha sonra it yemeğimi yedi diye bağırarak ağladığınızı hayal edebilirsiniz.quot;br / br / En ccedil;ok neleri unuturuz ?br / br / Adlar,br / Rakamlar ve tarihler,br / İstenmeyen şeyler,br / Zor ouml;ğrenilmiş, tam olarak kavranmamış konular,br / İnanccedil;larımıza ve ouml;n yargılarımıza ters duuml;şen (garip) gerccedil;ekler,br / Kısa suuml;rede ve zorla ouml;ğrenmek zorunda kaldıklarımız,br / Başarısızlıklarımız,br / Ouml;ğrenmeye ccedil;alışmadan rasgele edindiğimiz bilgiler,br / Ouml;ğrendikten sonra uuml;zerinde yeterince duuml;şuuml;nmediğimiz konular,br / Yorgun, hasta, isteksiz ve sıkıntılı anlarımızda ouml;ğrenmeye ccedil;alıştığımız bilgiler,br / Uzunca bir suuml;rede ccedil;alışarak, ara vermeden ouml;ğrenilenler,br / Anlayamadığımız, bize quot;anlamsızquot; gelen şeylerbr / br / Verimli Ccedil;alışmayı Engelleyen Tuzaklar.br / (Luuml;tfen azaltmaya ccedil;alışın)br / br / Gouml;zlerini yapamadıklarınıza ccedil;evirmekbr / Muuml;zik eşliğinde ccedil;alışmakbr / Zorlanılan derslerin dışlanması,br / Aşırı kaygı (guuml;vensizlik)br / Yatarak (uzanarak) ccedil;alışmak,br / Ccedil;alışma anında hayallere dalmak,br / Ccedil;alışma anında hayallere dalmak,br / Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak,br / Motivasyon noksanlığı, İsteksizlik.br / Guuml;nluuml;k ayrıntılara boğulmak,br / Ccedil;alışmayı tamamlamadan bırakmak,br / Amaccedil;ların ouml;zelliklerin belirlenmesi,br / Arkadaşlara quot;hayır Diyememek,br / Televizyona takılıp kalmak,br / Dersler, konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak,br / Duuml;zenli tekrarlar yapmamakbr / Plansız programsız ccedil;alışmak,br / Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak,br / Zamanı denetleyememek,br / Ccedil;evrenizin sizden beklentilerinin yuuml;ksek olması,br / Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince bilmemek,br / Ccedil;alışma anında uygun dinlenme aralıklarını vermemek,br / Yanlışlardan ders almamak, noksanları gidermemek,br / Ccedil;ouml;zuuml;mlenemeyen ailevi veya kişisel sorunlar iccedil;inde boğulmak,br / Fazla dış accedil;ık olmak,br / br / Unutmayın Boşa geccedil;en zaman geleceğinizdir...br / br / br / Ek olarak;br / br / Hafızanıza alacağınız bir konuyu,formuuml;luuml; vs gouml;zuuml;nuuml;zde canlırın sanki yaşıyormuş gibi ouml;rnek olarak kimyadan bildiğimiz gibi P.VN.R.T diye bir formuuml;l var bunu ezberlemek yerine Nurettin adlı bir arkadaşınızla buluştuğunuzu duuml;şuuml;nuuml;n paraya ihtiyacınız var ccedil;uuml;nkuuml; kimya kitabı alacaksınız ona diyorsunuz ki Para Ver NuReTtin daha donra formuuml;luuml; hatırlamak isteğinizde bu olayı duuml;şuuml;nuuml;n ve beyniniz geri kalan kısmı tamamlayıp size formuuml;luuml; verecektir.Size tavsiyem bu gibi youml;ntemlerle ders ccedil;alışmanızdır.Faydasını gouml;receksiniz.br / nbsp;/p