Artılarıyla Eksileriyle 2017/2018 Ders Yılım Nasıl Geçti?


Bu ders yılı (2017-2018) öğrencilerimi geleceğe hazırlamak amacıyla ders içi ve ders dışında çeşitli etkinlikler yapmak istiyordum. Düşüncelerimi öncelikle kağıda döktüm sonra zümre kararlarına. Acaba neler yapacaktım bu sene?

Artılarıyla Eksileriyle 2017/2018 Ders Yılım Nasıl Geçti?

Dünya genelinde genç kuşaklar X, Y, Z kuşakları olarak adlandırılıyor.

(Nesiller hakkında ayrıntılı bilgi için: http://www.acikbilim.com/2013/09/dosyalar/nesiller-ayriliyor-x-y-ve-z-nesilleri.html)

Bizim öğretmen olarak şu anda haşır neşir olduğumuz nesil Z nesli. İnternet ile fazla meşgul olduklarından dolayı performans çalışmalarında mobil ortamı daha etkin kullanmak ve performansı sürece dayalı hale getirerek velilerin de öğrencinin durumundan anında haberdar olabileceği web 2.0 araçları kullanmayı planladım.

Derslerimizde kullanacağımız web 2.0 araçları: ClassDojo, Kahoot, Actionbound vb.

Performans Konusu

 

Yapılma Adedi

Puanı

Belirlenen yerlerde özçekim

Öğretmenin belirlediği kütüphanelerin belirli yerlerinde özçekim yapılacak.

4 (Her ay 1 adet)

10

Kitap okuma özeti

Öğrenci istediği kitabı okuyarak özet defterine kitabı kaydedecek.

15 (Haftada 200 sayfa kitap)

50

Sertifika+Başarı +Katılım Belgeleri

Belgeler ders yılını içindeki tarihlerde gerçekleştirilmiş olacak.

 

15

ClassDojo uygulaması

Öğretmen etkinlik, ödev vb. durumları online olarak değerlendirecek.

Sınıf içindeki etkinliklere verilen rozetlerin sayısı

15

Kahoot, Actionbound uygulamaları

Müfredat kapsamında ayda bir veya sınav öncesi çalışma olarak değerlendirme soruları hazırlanacak.

Ayda bir online yapılacak değerlendirmeler

10

 

Okumak hayatımızın için su gibiydi. Dersimde de yazmak için okumak önemliydi. Dersine girdiğim bütün sınıf öğrencilerinin velilerini tek tek telefonla aradım. Niçin aradım? Her akşam 21.00-21.30 arası "Aile Okuma Saati" olması için aradım. Velilerden olumlu dönütler aldım. Ancak  çoğu ailede ne yazık ki televizyon ve telefona galip gelemedik.

İkinci olarak öğrencilerimin okudukları kitapları ben de takip edebilmek için "Kitap Özet Defteri" almalarını istedim. Her hafta 200 sayfa üzerinden istedikleri kitabı okuyacaklardı. Ben de bu defterleri haftalık olarak takip ettim. Her sınıftan 10-15 öğrenci bu etkinliğe aktif olarak katıldı. Bu süreçte işin kolayına kaçmak isteyen öğrenciler elbette oldu. Onları zaman zaman uyarmayı ihmal etmedim.

Üçüncü olarak yazılılardan önce öğrencilerin konu tekrarı sağlayabilmeleri için bir web 2.0 uygulaması olan Kahoot'u kullandım.

Dördüncü olarak öğrencilerimin ders notları için derste konuyu yazdırma işlemi yaptırmadım. Bunun yerine öğrencilerimin derse hazır gelmesini sağlamak için derse gelmeden önce onlara verdiğim yazılı notlar ve araştırdıkları notları yazarak çalışmalarını sağladım. Bu durum öğrencilerin derse daha aktif katılımını sağladı.

Beşinci olarak öğrencilerin yaşadıkları çevrede kütüphanelere adım atmalarını sağlamak için "Kütüphanede Özçekim" etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinlikte her ay tarafımdan belirlenen bir kütüphane ve kütüphanenin belirli bir yerinde okuduğu kitap ile özçekim yapmalarını ve bu özçekimleri de "Classdojo" uygulaması ile paylaşmalarını istedim. Bu kapsamda Konya İl Halk Kütüphanesi ve Karatay İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ettik.

Altıncı olarak dersimiz kapsamında vermiş olduğum tür vb. yazma ödevlerini takip için "Classdojo" uygulamasını kullandım.

Yedinci olarak yıl boyunca ders dışında öğrencilerin kişisel gelişimlerini de desteklemeye çalıştım. Sporda sanatta vb. alanlarda başarı alan, katılım sağlayan öğrencilere de performans puanı olarak destek verdim. Bu hususta Tuğrul'un azmi görülmeye değerdi. Gitar kursu sonunda bana mini bir konser sözü var.

Sekizinci olarak dersimden proje alan öğrenciler ile yaptığımız çalışmalarda, projelerin kağıt ortamında değil, web site olarak hazırlanmasını şart koştum. Bilgi çağında artık bu bir zorunluluktu. Web site hazırlama konusunda bilgisi olmayan öğrencilerim için mini bir kurs düzenledim. Mükemmel bir site hazırlamasalar da bu işin nasıl yapıldığını öğrenmiş oldular. Hazır bilgileri kopyala yapıştır yapmaya alışmış öğrencilerimden bu hususta elbette serzenişler oldu.

Dokuzuncu olarak okulumuzda yapılan ortak sınavlar sonunda öğrenciler verdiği cevapların doğru mu yanlış mı olduğunu hemen görmeleri için sınav cevaplarını internete yükleyerek, internet adresinden oluşturduğum QR kodu, ilgili sınıflara sınav sonunda astım. Öğrenciler istedikleri anda sınav cevaplarına ulaşmış oldular.

Öğrencilerimi yetiştirirken Hz. Ali’nin “Çocuklarınızı kendi yaşadığınız zamana göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin.” tavsiyesine uygun hareket etmeye çalıştığımı düşünüyorum. Sürçi lisan ettiysem affola.

Abdullah KANBAŞ