Bilim Tarihi Sohbetleri


Müslüman bilim adamlarının dünya bilim tarihine katkıları nelerdir? Amerika yı Kristof Kolomb tan önce kimler keşfetti? Dünyanın gerçeğe çok yakın ilk haritası kimlerin eseri? İbn-i Sina nın hangi eseri Aristo nun adıyla yayınlandı? Müslüman bilginler saniyeyi nasıl keşfettiler?

Bilim Tarihi Sohbetleri

60 yıllık mesaisini günde 16 saat Bilimler Tarihine ayıran, Müslümanların 800 yıllık gizli kalmış çalışmalarını ortaya çıkaran, 27 dil bilen ve tüm bunlara rağmen 1960 darbesinde147'likler arasında üniversitesinden uzaklaştırılan, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Fuat Sezgin, hayatını, çalışmalarını, eserlerini ve Bilimler Tarihine ilişkin önemli tespitlerini anlatıyor.

 

Aklımda kalanlar:

Müslümanlar ve Zaman Ahlakı! 

Turan: Müslümanların özellikle zaman ahlakıyla ilgili bir sorunları var mı? Yani zamanı nasıl değerlendirmeliyiz? Ben sizin hayatınızda zamanı kullanımınızla ilgili çarpıcı örnekleri gördüğüm için özellikle bunu sormak istiyorum. . . 

Sezgin: İnsanlar zamanlarının çok kısa olduğunu unutuyorlar. Allah’ın kendilerine bir lütuf olarak verdiği bu zamanı faydalı olarak doldurma vecibesinin şuurunda değiller. Iki aydır Türkiye’ye sık sık gelip gidiyorum.Tesadüfen hafta sonları geliyorum. Arkadaşlarım, dostlarım var. Bana diyorlar ki: “Efendim bu hafta sonu gelmeyin, benim düğünüm var!” Evlensinler... Tamam. Ama bu düğünler Türklerin hayatını yiyor. Bazen Türkiye’ye geldiğimde dostlarımı göremiyorum. Çünkü “düğünümüz vardı “diyorlar. Benim televizyon konuşmalarıma değer veren bir dostum var dostum bir gün bana aynen şöyle dedi: “Bugün sizi dinleyemeyeceğim! Çünkü düğüne gideceğim” Bana çok değer veren bir insan bu. Bunu siz bir Avrupahdan, bir Almandan duyamazsınız. Ben evlendiğim zaman nikâh dairesine gittik, iki şahit geldi. Birisi kayınpederim. biri de bilimler tarihçisi bir âlim arkadaşım vardı.Yemeğimizi yedik, sonra arkadaşım bizi Frankfurt'taki evimize götürdü. Ben bu kadar insanın bir sürü zamanını alamam! Boş şeylerle uğraşıyoruz. Zamanın Allah’ın bize verdiği büyük bir nimet olduğunu unutuyoruz.

Benim çalışma yılım 365 gündür. Haftam 7 gündür. Ben cumartesi, pazar günü bile sabah saat 07.30’da enstitüdeyim. Bilim adamlarından buna yakın çalışma isterim. Eğer böyle yapamazsak modem cumhuriyetimizi, modem ülkemizi kalkındıramayız. Zamana değer vermek çok önemlidir. Zamana hâkim olmak lazım. Bizim Türkler çok geziyorlar, özellikle politikacılarımız. “İçe kapansınlar” demiyorum. Dünyayla temas etsinler ama biraz masa başında oturarak okumaları lazım. Dışarıda gezmeleriyle edindiklerini masa başında yoğurmaları lazım. 

 

Turan: Okuma düzeyimizi nasıl görüyorsunuz? 

Sezgin: Okuma da yok. Türkler okumuyorlar maalesef. Almanya’dan Lufthansa ile gelirken bakıyorum herkes okuyor ama Türkler varsa okumuyor. Uçakta kimin Alman, kimin Türk olduğu kolayca anlaşılıyor; Elinde kitap olan Alman, olmayan Türk. Türk Hava Yollan’yla Almanya’ya gittiğimde bakıyorum kitap okuyan hemen hemen yalnızca benim. Böyle şey olur mu hiç? Türkler okumuyorlar maalesef ! 

 

Turan: Peki okumak için ne yapmak gerekir hocam yani nasıl bir yöntemle okumak gerekir? 

Sezgin: Önce ilkokuldaki hocalara öğretmeliyiz. Onları eğitecek sosyologlarımız, pedagoglarımız olmalı. Okumanın şart 01-duğunu öğretecckler onlara. Bana kalırsa camide vaaz eden din adamlarımızın müfredatına namaz, oruç kadar insan hayatına, cemiyet hayatına etki eden unsurları da dahil etmek gerekir. Din adamı televizyonlarda, camilerde mütemadiyen bu tip problemlerin, ahlak ve zaman problemlerinin üzerinde durmalı.