Test Tekniğinde Dikkat EdileceklerTest Tekniğinde Dikkat Edilecekler

1500 civarında okul birincisi geçen yılki ÖSYS'de üniversiteye yerleşememiştir. Buna göre klasik sınav sisteminde başarılı olan adayların test tekniğini geliştirmedikleri taktirde ÖSS gibi kolay nitelikli bir sınavda başarılı olamadıkları gözlenmektedir. Bu bölümde vereceğimiz bilgiler test tekniğini kavratmaya, sizi daha hızlı ve daha doğru sonuçlara götürmeye yöneliktir.

Test tekniğini kazanmada mutlaka bilgiye ihtiyaç vardır ama aynı zamanda yorum gücünü kazanmak, süreyi iyi kullanmak ve muhakeme gücünü devreye sokabilmek bilgi ile birlikte kullanılan önemli yardımcılardır. Test tekniğini iyi kavrayabilmek için:

1- Yeni konularla ilgili test çözerken kolaydan zora doğru bir yol izlenmelidir.
2- Öğrenilen her konu ile ilgili yeterince soru çözülmelidir.
3- Mümkün olduğunca farklı kaynaklardan yararlanılmalıdır fakat amaca hitap etmeyen soru kaynakları boşa zaman harcanmasına ve yanlış yönde çalışma yapmaya yol açabilir.
4- Bütün çalışmalarda resmi süre olan bir dakikaya bağlı kalınarak soru çözülmelidir.
5- Soru kökleri çok iyi okunmalı soruda ne istendiği çok iyi anlaşılmalıdır.
6- Soru anlaşılmadan şıklara geçilmemelidir.
7- Soru kökleri okunurken olumlu ve olumsuz yönlerine dikkat edilmelidir.
8- Hiçbir bilginizin olmadığı soruları boş bırakma alışkanlığı kazanılmalıdır.

"Bana bir problem ve 1 saat süre verilse bu sürenin 45 dakikasını problemi anlamaya, 10 dakikasını çözüm yolları üretmeye, 5 dakikasını çözmeye ayırırım".
Einstein

9- Eleme yapılan şıklar arasında ilk akla gelen şıkkın doğru olma olasılığı yüksektir.
10- Dört yanlışın 1 doğruyu götürdüğü kesinlikle unutulmamalıdır.
11- Bazen 4 yanlışı bulmak bir doğruyu bulmaktan daha kolaydır. Yanlış şıkları eleyerek doğru cevaba ulaşabilirsiniz.
12- Testlere en iyi olduğunuz dersin sorularıyla başlamalı, iyi olduğunuz dersleri sona bırakmamalısınız.
13- Soru kökü dikkatli okunmalı, ÖSS'de muhakeme, yorum ve kavrayış gücünün ölçülmeye çalışıldığı unutulmamalıdır.
14- Test çözerken cevap şıklarında kendi görüşünüzü değil soruda istenilen doğru cevabı bulmanız gerektiğini unutmayınız.
15- Soru kökünü yarım okuyup şıklara kesinlikle geçmeyin. Soru basit de olsa yanlış cevabı verebilirsiniz.
16- Bütün şıkları okumadan cevabı işaretlemeyin. Daha doğru bir cevap diğer şıklarda olabilir.
17- Çözdüğünüz soruların ÖSS standartlarına uygun olmasına dikkat edin.
18- Yorulduğunuzu hissettiğiniz anlarda kısa molalar verin. Mümkünse bu molaları bölümler arasında kullanın.
19- Hızınızı belirli aralıklarda kontrol edin. Planladığınız süreyi kontrol ederek izleyin. (Örneğin her 30 soruda bir süreyi kontrol ediniz.)
20- Alanınızla ilgili olan testlere daha fazla zaman ve dikkat harcayın. Asıl puanı bu bölümlerden alacağınızı unutmayın.
21- Çözdüğünüz her testte kaydırma, kodlama veya yanlış cevabı işaretleme gibi klasik hataları yapmamaya özen gösterin.
22- Test çözmeye önyargısız, moral gücü yüksek ve kendinize güven duygusu ile başlarsanız, rakiplerinize göre bir adım öndesiniz demektir.
23- Paragraf sorularında ilk önce soru kökünü daha sonra paragrafı okuyun. Bu size parçada ne arayacağınız konusunda avantaj sağlar.
24- Sınavı , kesinlikle süre dolmadan terketmeyin. Son dakikaya kadar süreyi kullanın.
25- Karşılaştığınız zor sorularla inatlaşıp zaman kaybetmeyin. Çünkü zor soruyu yapan değil çok soruyu yapan sınavı kazanır.
26- Her testte cevaplayamayacağınız sorular çıkacaktır. Moralinizi bozmayın.
27- Sınavlarda çevrenizdeki kişilerin, hangi testi çözdüğü, kaç soru cevapladığı sizi ilgilendirmemeli. Bu, dikkatinizi dağıtabilir ve moralinizi bozabilir.
28- Tüm test çözümlerinizde süre tutun ve teste başladığınız andan itibaren dış dünya ile tüm bağlantılarınızı kesin. Eğer bunu başarabilirseniz sınava konsantre olmuşsunuz demektir.
29- Her denemenin sonunda doğru, yanlış ve boş sorularınızı kontrol edin. Yanlış işaretlenen ve boş bırakılan soruları inceleyip kontrol edin. Aynı hata ve eksiklerle sınavlara girmeye devam ederseniz aynı sonuçları almaya devam edersiniz.
30- Test hızınızı konu tekrarıyla değil, soru çözerek arttırabilirsiniz. Hazırlık döneminde çok sayıda soru çözmeye gayret edin.
31- Test çözerken ezberden kaçının. Soruları anlayarak ve yorumlayarak çözmeye çalışın.
32- Hazırladığınız programa uyduğunuz taktirde kendinize kesinlikle güvenin. Çünkü, ÖSS'de ölçülmeye çalışılan bilgi düzeyinizi en verimli şekilde kullanabilmeniz için kendinize güven duymanız, rahat hissetmeniz ve zihninizin açık olması son derece önemlidir.
33- Soru çözümünden sonra yanlış yaptığınız, boş bıraktığınız soruları inceleyerek hatanın bilgi eksikliğinden mi, yanlış bilgiden mi yoksa dikkatsizlikten mi kaynaklandığını tespit ederek çalışmalarınıza yön veriniz.
34- Öncüllü sorularda;
a) Ortak bir yargı mı var?
b) Her öncülün seçeneklerde bir karşılığı mı var?
Bu tip sorularda, soru köküne dikkat ediniz.
35- Paragraf sorularını iki açıdan değerlendirebiliriz:
a) cevabı paragrafta bulunan sorular; en kolay soru tipidir. Paragraf dikkatle incelendiğinde çözülmemesi imkansız denilebilir.
b) Sadece ön bilgi amacıyla verilip bizlerden yorum istenen sorular; bu sorularda paragrafla seçenek arasında bağlantı kurulması gerekmekte ve yorum gücümüz zorlanmaktadır.

alıntı