Testlerin tümünü görüntülemek ve sonuçlarınızı kaydedebilmek için üye olun       


Bilgi Yarışması         Rehberlik Testleri         Deneme Sınavı&KTT         IQ Testleri         Optik Form        


memati

9.sınıf mantık

deneme sınavı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme-1

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Deneme-7

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Deneme-6

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Deneme-5

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Deneme-4

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Deneme-3

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Deneme-2

4483 Sayılı Memurların Yargılanması Hakkında Kanunu Deneme-2

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme-2

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Deneme-21702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun Deneme-1

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-20

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme-1

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-19

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-18

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-17

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-16

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Deneme-1

MEB Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Deneme-1

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-15

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-14

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-13

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme-1

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-12

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-11

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-10

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-9

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-8

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-7

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-6

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-5

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-4

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-3

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-2

MEB Yönetici Atama Sınavı Deneme-1

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Deneme-1

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-14

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-13

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-12

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-11

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-10

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-9

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-8

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-7

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-6

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-5

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-4

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-3

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-2

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme-1

Türk İdare Sistemi / Hukuku Deneme-8

Türk İdare Sistemi / Hukuku Deneme-7

Türk İdare Sistemi / Hukuku Deneme-6

Türk İdare Sistemi / Hukuku Deneme-5

Türk İdare Sistemi / Hukuku Deneme-4

Türk İdare Sistemi / Hukuku Deneme-3

Türk İdare Sistemi / Hukuku Deneme-2

Türk İdare Sistemi / Hukuku Deneme-1

Halkla İlişkiler Ve İletişim Deneme-4

Halkla İlişkiler Ve İletişim Deneme-3

Halkla İlişkiler Ve İletişim Deneme-2

Halkla İlişkiler Ve İletişim Deneme-1

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-19

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-18

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-17

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-16

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-15

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-14

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-13

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-12

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-11

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-10

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-9

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-8

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-7

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-6

Müdür / Müdür Yardımcılığı Sınavı-1

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-5

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-4

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-3

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-2

T.C. Anayasa Hukuku Deneme-1

2009 MEB Müdür Yardımcılığı Sınavı 4/4

2009 MEB Müdür Yardımcılığı Sınavı 3/4

2009 MEB Müdür Yardımcılığı Sınavı 2/4

2009 MEB Müdür Yardımcılığı Sınavı 1/4

8 MATEMATİK Oran Orantı Yüzdeler-29

8 MATEMATİK Ölçüler-28

8 MATEMATİK EBOB EKOK Bölünebilme-27

8 MATEMATİK Doğal Sayılar-26

8 MATEMATİK Kümeler-25

8 MATEMATİK Modüler Aritmetik-24

8 MATEMATİK Katı Cisimler-IIII-23

8 MATEMATİK Katı Cisimler-III-22

8 MATEMATİK Katı Cisimler-21

8 MATEMATİK Katı Cisimler-Prizma Silindir-20

8 MATEMATİK Olasılık-19

8 MATEMATİK Permütasyon-18

8 MATEMATİK Doğru Grafikleri-17

8 MATEMATİK Doğru Grafikleri-16

8 MATEMATİK Trigonometrik Oranlar-II-15

8 MATEMATİK Trigonometrik Oranlar-I-14

8 MATEMATİK Pisagor ve Öklit Bağıntıları-II-13

8 MATEMATİK Pisagor ve Öklit Bağıntıları-I-12

8 MATEMATİK Benzer Üçgenler-11

8 MATEMATİK Orantılı doğru Parçaları-10

8 MATEMATİK Problemler - 09

8 MATEMATİK Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler II --08

8 MATEMATİK Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler--07

8 MATEMATİK Harfli İfadeler-Özdeşlikler-05

8 MATEMATİK Kareköklü Sayılar II -04

8 MATEMATİK Kareköklü Sayılar-03

8 MATEMATİK Rasyonel Sayılar II -02

8 MATEMATİK Rasyonel Sayılar-01

8 SOSYAL BİLGİLER Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi__II-07

8 SOSYAL BİLGİLER Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi__I-06

8 SOSYAL BİLGİLER Atatürk'ün Hayatı Kişisel Özellikleri Çeşitli Yönleri-05

8 SOSYAL BİLGİLER Türkiye Cumhuriyeti Yönetim Yapısı-04

8 SOSYAL BİLGİLER Devlet Demokrasi Anayasa-03

8 SOSYAL BİLGİLER 1. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti -02

8 SOSYAL BİLGİLER 1. Dünya Savaşı-01

8 FEN VE TEKNOLOJİ Magnetizma-40

8 FEN VE TEKNOLOJİ Kalıtım-Üreme-39

8 FEN VE TEKNOLOJİ Yönetici Molküller-38

8 FEN VE TEKNOLOJİ Canlılar İçin Madde ve Enerji-37

8 FEN VE TEKNOLOJİ Basınç-II-36

8 FEN VE TEKNOLOJİ Basınç-35

8 FEN VE TEKNOLOJİ İş-Güç-Enerji-34

8 FEN VE TEKNOLOJİ Basit Makinalar-33

8 FEN VE TEKNOLOJİ Kuvvet -32

8 FEN VE TEKNOLOJİ Konum- Yer Değiştirme-Hız-31

8 FEN VE TEKNOLOJİ Kimyasal Reaksiyonlar-30

8 FEN VE TEKNOLOJİ Atom Yapısı-29

8 FEN VE TEKNOLOJİ Maddenin Sınıflandırılması-28

8 FEN VE TEKNOLOJİ Elektrik-27

8 FEN VE TEKNOLOJİ Sistemler-26

8 FEN VE TEKNOLOJİ Hücre-25

8 FEN VE TEKNOLOJİ Elektirk Enerjisini Kullanma-24

8 FEN VE TEKNOLOJİ Alternatif ve Doğru Akım-23

8 FEN VE TEKNOLOJİ Mıknatıs ve Elektirk Akımı-22

8 FEN VE TEKNOLOJİ Mıknatıs ve Kullanım Alanları-21

8 FEN VE TEKNOLOJİ Büyümeyi ve Gelişmey Etkileyen Faktörler-20

8 FEN VE TEKNOLOJİ Zigottan Ergine Doğru Gelişme-19

8 FEN VE TEKNOLOJİ Eşeysiz Üreme-Eşey Hücresi-Döllenme-18

8 FEN VE TEKNOLOJİ Eşeysiz Üreme ve Gelişme-17

8 FEN VE TEKNOLOJİ Hücre BöIünmesi, Mayoz Bölünme-16

8 FEN VE TEKNOLOJİ :Hücre BöIünmesi, Mitoz Bölünme-15

8 FEN VE TEKNOLOJİ Evrim. Mutasyon. Modifikasyon-14

8 FEN VE TEKNOLOJİ İnsanda Eşeye Bağlı Hastalıkların Kalıtımı-13

8 FEN VE TEKNOLOJİ İnsanda Kan Gruplarının Kalıtımı-12

8 FEN VE TEKNOLOJİ Mendel Yasaları-11

8 FEN VE TEKNOLOJİ Yönetici Moleküller - DNA-10

8 FEN VE TEKNOLOJİ Yönetici Moleküller - DNA-09

8 FEN VE TEKNOLOJİ Oksijensiz SoIunum-08

8 FEN VE TEKNOLOJİ OksijenIi SoIunum-07

8 FEN VE TEKNOLOJİ Fotosentyez-06

8 FEN VE TEKNOLOJİ Besinler ve Özellikleri-05

8 FEN VE TEKNOLOJİ Maddenin İç Yapısına Yolculuk-04

8 FEN VE TEKNOLOJİ Kimyasal Tepkimeler-03

8 FEN VE TEKNOLOJİ Kimyasal Bağlar-02

8 FEN VE TEKNOLOJİ Maddenin İç Yapısına Yolculuk-01

6 FEN VE TEKNOLOJİ Toprak Çeşitleri-24

6 FEN VE TEKNOLOJİ Kayaçlar-Madenler-Fosiller-23

6 FEN VE TEKNOLOJİ Ses-Madde-22

6 FEN VE TEKNOLOJİ Aynalar-21

6 FEN VE TEKNOLOJİ Işık-Madde-20

6 FEN VE TEKNOLOJİ Isı Yalıtımı-19

6 FEN VE TEKNOLOJİ Isının Yayılması-18

6 FEN VE TEKNOLOJİ Maddelerin Yapısı-Isı-17

6 FEN VE TEKNOLOJİ Solunum Sistemi-16

6 FEN VE TEKNOLOJİ Dolaşım Sistemi-15

6 FEN VE TEKNOLOJİ Destek ve Hareket Sistemi-14

6 FEN VE TEKNOLOJİ Yaşamımızda Elektrik-13

6 FEN VE TEKNOLOJİ Hangi Maddeler Elektrik İletir-12

6 FEN VE TEKNOLOJİ Maddenin Halleri-11

6 FEN VE TEKNOLOJİ Fiziksel ve Kimyasal Değişim-10

6 FEN VE TEKNOLOJİ Elementler- Bileşikler-09

6 FEN VE TEKNOLOJİ Maddelerin Yapısı-08

6 FEN VE TEKNOLOJİ Dengelenmiş-Dengelenmemiş Kuvvetler-07

6 FEN VE TEKNOLOJİ Kuvvet -06

6 FEN VE TEKNOLOJİ Sürat-05

6 FEN VE TEKNOLOJİ Çiçekli Bitkide Üreme-04

6 FEN VE TEKNOLOJİ Hayvanlarda Üreme-03

6 FEN VE TEKNOLOJİ İnsanda Üreme ve Büyüme-02

6 FEN VE TEKNOLOJİ Hücre -01

4.Sınıf Fen Bilgisi Maddeyi Tanıyalım-2

4.Sınıf Fen Bilgisi Maddeyi Tanıyalım-1

4. SINIF Fen Bilgisi Vücudumuz Bilmecesini Çözelim-2

4. SINIF Fen Bilgisi Vücudumuz Bilmecesini Çözelim-1

deneme sınavı